De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een bindend contract tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. In ruil voor het betalen van jouw premies, stemt de verzekeraar ermee in je een maandelijkse uitkering te betalen als je arbeidsongeschikt raakt en geen salaris kunt verdienen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft een eenvoudig doel: een deel van jouw maandelijks inkomen vervangen wanneer je niet kunt werken vanwege een blessure of ziekte. Het helpt je boodschappen te doen, rekeningen te betalen en andere uitgaven te dekken om jou en jouw gezin te onderhouden. Mogelijk hoef je zelfs geen belasting te betalen over jouw dekking, afhankelijk van wie de premies betaalt.

Overweeg de volgende vragen voordat je deze polis aanschaft:

• Hoeveel bedraagt de maandelijkse premie?

Net als bij elk ander levensverzekeringsproduct moet je elke maand een premie betalen om jouw arbeidsongeschiktheids verzekering actief te houden.

• Hoe definieert het beleid handicap?

Sommige polissen betalen een maandelijkse uitkering als een blessure je verhindert jouw normale beroepstaken uit te voeren, maar je in staat stelt andere soorten werk te doen. Andere polissen betalen geen maandelijkse uitkering als je überhaupt een baan kunt hebben.

• Hoeveel maandelijkse uitkering je ontvangt

Een aov betaalt een percentage uit – meestal 60% tot 80% – van wat je verdiende voordat je arbeidsongeschikt werd.

• Hoe lang betaalt de polis uitkeringen

Sommige polissen keren een aantal maanden maandelijks een uitkering uit. Anderen betalen voor meerdere jaren of totdat je een bepaalde leeftijd bereikt.

Wat dekt de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt ziekten en verwondingen die jouw vermogen om jouw normale beroep uit te oefenen, beïnvloeden. Klinkt eenvoudig? Verrassend genoeg weten veel mensen niet zeker wat telt als een handicap en wat niet.

Je kunt een handicap bijvoorbeeld associëren met een lichamelijk letsel, zoals een breuk. Maar hoe zit het met psychische aandoeningen? Kan depressie worden gedefinieerd als een handicap?

Als je nee zei, denk dan nog eens goed na. De meest voorkomende oorzaak van langdurige invaliditeit in Nederland is geestesziekte, gevolgd door musculoskeletale problemen zoals artritis.

Voor alle duidelijkheid: dit betekent niet dat breuken, verwondingen aan de wervelkolom of gebroken botten geen invaliderende verwondingen zijn. Natuurlijk zijn ze dat. Maar wat dit wel betekent, is dat de definitie van een handicap veel ruimer is dan je misschien denkt.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt vrijwel elk type aandoening waardoor je niet kunt werken. Dit bevat:

 

• Rugpijn

• Artritis

• Kanker

• Depressie

• Hartziekte

• Hartinfarct

• Musculoskeletale aandoeningen

• Lichamelijk letsel

• Vergiftiging

Naast deze aandoeningen zijn sommige aandoeningen die geen ziekte of letsel zijn, zoals zwangerschap, over het algemeen gedekt. Als een aandoening is uitgesloten (zoals een reeds bestaande aandoening), zal jouw polis dat ook vermelden.

Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wordt jouw maandinkomen negatief beïnvloed als je plotseling ziek wordt of een blessure oploopt waardoor je niet meer kunt werken? Als het antwoord ja is, dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarschijnlijk de moeite waard. En zou je moeten overwegen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.